DCSRadiologie › Afspraak maken › Radiologie - Afspraak maken

Radiologie - Afspraak maken

Voor alle onderzoeken bij de afdeling Radiologie dient een afspraak te worden gemaakt.
Om de wachttijd in het ziekenhuis voor patiënten zoveel mogelijk te beperken wordt ook voor Bucky-onderzoek gevraagd een afspraak te maken.
De patiënt kan voor Bucky-onderzoek dezelfde dag of uiterlijk binnen 24 uur terecht.
De toegangstijd voor de overige onderzoeken varieert.

De patiënt kan telefonisch en bij de balie van de afdeling Radiologie een afspraak maken.
Telefoonnummer voor patiënten: (0314) 32 9505 op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
Uitzonderingen:
 • CT onderzoek: de huisarts faxt het aanvraagformulier naar de radiologie (0314 - 32 9191) i.v.m. check van de indicatie (bij ontbreken van een fax kan de huisarts ook telefonisch overleggen met de diensdoende radioloog).
 • BI-RADS O patiënten: Per 1 juli 2017 worden vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag voor aanvullend beeldvormend onderzoek rechtstreeks verwezen naar de afdeling Radiologie in plaats van naar de Mammapoli.
  • De huisarts/assistente belt de afdeling Radiologie  (0314 -  32 9720) om een patiënt aan te melden/afspraak te maken (de patiënt belt niet).
  • De huisarts/assistente faxt de brief van de borstkankerscreening aan het secretariaat Radiologie (faxnummer 0314 – 32 9129, ook vermeld op geplastificeerde telefoonlijst)
  • Graag de volgende aanvullende informatie bijschrijven op deze brief:
   - de resultaten van het lichamelijk onderzoek
   - of er sprake is van familiaire belasting ja of nee
   - of de patiënt antistolling gebruikt ja of nee
  • Er hoeft dan géén aanvraagformulier radiologie te worden gebruikt. Ook het “BVO retourformulier voor de specialist” hoeft niet te worden meegegeven met de patiënt.
  • Vanuit de Radiologie wordt de uitslag van het onderzoek naar de huisarts gestuurd. Ook wordt het BVO geinformeerd.
  • Bij bijzonderheden wordt door de radioloog direct een punctie gedaan en indien mogelijk wordt de patiënt dezelfde dag nog gezien door de mammacareverpleegkundige.  
 
Het is van belang dat patiënten bij hun komst op de afdeling Radiologie in het bezit zijn van een ponskaartje met de juiste gegevens.

Spoed

Spoedafspraken kunnen alleen door een verwijzend arts worden gemaakt.
De verwijzer neemt hiervoor telefonisch contact op met de afdeling Radiologie via het speciale huisartsentelefoonnummer (0314)  32 9720

Deel deze pagina: