DCSRadiologie › Afspraak maken › Radiologie - Afspraak maken

Radiologie - Afspraak maken

Voor alle onderzoeken bij de afdeling Radiologie dient een afspraak te worden gemaakt.
Om de wachttijd in het ziekenhuis voor patiënten zoveel mogelijk te beperken wordt ook voor Bucky-onderzoek gevraagd een afspraak te maken.
De patiënt kan voor Bucky-onderzoek dezelfde dag of uiterlijk binnen 24 uur terecht.
De toegangstijd voor de overige onderzoeken varieert.

De patiënt kan telefonisch en bij de balie van de afdeling Radiologie een afspraak maken.
Telefoonnummer voor patiënten: (0314) 32 9505 op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
Uitzonderingen:
 • CT onderzoek: de huisarts mailt het aanvraagformulier naar de radiologie (radiologie@slingeland.nl )  i.v.m. check van de indicatie (telefonisch overleggen met de diensdoende radioloog is ook mogelijk).
 • BI-RADS O patiënten: Per 1 juli 2017 worden vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag voor aanvullend beeldvormend onderzoek rechtstreeks verwezen naar de afdeling Radiologie in plaats van naar de Mammapoli.
  • De huisarts/assistente belt de afdeling Radiologie  (0314 -  32 9720) om een patiënt aan te melden/afspraak te maken (de patiënt belt niet).
  • De huisarts/assistente gebruik een aanvraagformulier radiologie en schrijft hierop de volgende aanvullende informatie:
   • de resultaten van het lichamelijk onderzoek
   • of er sprake is van familiaire belasting ja of nee
   • of de patiënt antistolling gebruikt ja of nee
  • Het formulier met aanvullende informatie kan via een beveiligd mailadres (bv zorgmail) worden gemaild naar radiologie@slingeland.nl .
  • Radiologie stuurt de uitslag van het onderzoek naar de huisarts. Bij bijzonderheden doet de radioloog direct een punctie en wordt de patient overgenomen door de mammacare. 

Spoed

Spoedafspraken kunnen alleen door een verwijzend arts worden gemaakt.
De verwijzer neemt hiervoor telefonisch contact op met de afdeling Radiologie via het speciale huisartsentelefoonnummer (0314)  32 9720


Deel deze pagina: