Overslaan en naar de inhoud gaan

BRMO en MRSA

Informatie voor huisartsen

Gepubliceerd op: 09 mei 2022

-Deze tekst is bestemd voor verwijzers-

Wat is een Bijzonder Resistente Micro-organisme (BRMO)

BRMO is een verzamelnaam voor alle bacteriën die niet reageren op de gangbare antibiotica. De meest bekende bacteriën zijn MRSA, VRE en ESBL. Mensen kunnen deze bacteriën bij zich dragen zonder dat zij dit merken. In sommige gevallen kan de bacterie infecties veroorzaken, zoals wondinfecties na operaties of urineweginfecties.

Wat is MRSA?

De Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus, kortweg MRSA, is een bacterie die veel voorkomt bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben. MRSA is ongevoelig voor behandeling met de meeste antibiotica. In Nederland komt MRSA regelmatig voor. Een infectie met MRSA is moeilijk te behandelen. Vooral mensen met een verminderde weerstand lopen kans op een infectie door de MRSA-bacterie.

Wanneer is het BRMO/MRSA-beleid voor u als huisarts van toepassing?

Als u een patiënt met risico op BRMO/MRSA-dragerschap, naar het Slingeland Ziekenhuis verwijst voor onderzoek, behandeling of opname, dan vragen wij u dit vooraf te melden bij de behandelend specialist. Neemt u ook alvast BRMO en/of MRSA-kweken af.

Wat doet het Slingeland Ziekenhuis met betrekking tot BRMO/MRSA?

Bij een opname of een operatie in het ziekenhuis worden patiënten door middel van een vragenlijst in het elektronisch patiënten dossier (EPD) gevraagd naar situaties t.a.v. verhoogd risico op BRMO/MRSA dragerschap.
 

Afname van BRMO/MRSA-kweken

Voor het afnemen van BRMO en/of MRSA kweken zijn speciale kweeksets beschikbaar, deze zijn op te vragen bij het Microbiologisch Laboratorium voor het afnemen van MRSA kweken geldt een M&I tarief.
 

Waarborgen van de zorg

Bij patiënten die drager zijn van een BRMO en/of MRSA of waarbij dit nog niet uitgesloten is, zijn alle behandelingen en onderzoeken die in het Slingeland uitgevoerd worden mogelijk. Er zullen dan speciale voorzorgsmaatregelen genomen worden door de medewerkers om verspreiding van BRMO’s en MRSA in het ziekenhuis te voorkomen. Dit conform de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt aan het BRMO/MRSA-beleid van ziekenhuizen.
 

Informatie voor patiënten en begeleiding bij MRSA-dragerschapsbehandeling

Als er bij een patiënt uit uw praktijk MRSA geconstateerd is, is het mogelijk de patiënt door te sturen naar de deskundige infectiepreventie voor een informatief gesprek over MRSA. Voor behandeling van een MRSA infectie of vragen over het starten van een MRSA-dragerschap behandeling kunt u contact opnemen met de arts-microbioloog. Telefoon (0314) 32 94 91.
Meer informatie over de diagnostiek en behandeling van MRSA kunt u vindt u op de website van MMMig (Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland): www.mmmig.nl.
 

Informatie aan patiënten en begeleiding bij BRMO-dragerschap

Helaas zijn er geen mogelijkheden om BRMO-dragerschap te behandelen. Indien er geen risicofactoren aanwezig zijn kunnen bij niet-klinische patiënten op verzoek van de huisarts inventarisatiekweken worden afgenomen om na te gaan of het desbetreffende BRMO nog aanwezig is.
Voorwaarden voor afnemen van inventarisatiekweken:
 • gedurende 48 uur geen antibiotica is gebruikt waarvoor de resistente stam nog gevoelig is en
 • bij wonden/pus de wond gesloten is en
 • bij urine de urinewegkatheter minimaal 48 uur verwijderd is en
 • de patiënt geen andere risicofactoren heeft voor dragerschap
Meer informatie over diagnostiek en behandeling van BRMO kunt u vinden op de website MMMig.nl (Maatschap Medische Microbiologie en Immunologie Gelderland).
 

Risicogroepen en risicofactoren

Patiënten die voor opname of een behandeling in een buitenlandse zorginstelling zijn geweest

 • Patiënten die minder dan twee maanden geleden in een buitenlands zorginstelling zijn geweest voor opname of behandeling en voor wie één van onderstaande punten van toepassing is:
  • langer dan 24 uur zijn verpleegd
  • geopereerd zijn
  • een drain of katheter kregen die nu nog aanwezig is
  • geïntubeerd zijn geweest
  • huidlaesies hebben
  • mogelijke infectiebronnen zoals abcessen of furunkels
  • patiënten waarbij in het verleden MRSA dragerschap is vastgesteld
 • Patiënten die voor opname of behandeling in een buitenlandse zorginstelling zijn geweest hebben naast een verhoogd risico op een MRSA-dragerschap ook een verhoogd risico op dragerschap met andere bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), zoals carbapenemase producerende E.coli, Klebsiella en Pseudomonas. Deze carbapenemase-producerende bacteriën (CPB) zijn niet meer gevoelig voor beta-lactam antibiotica, ook niet voor de reserve antibiotica meropenem en imipenem. Bij onderzoek naar MRSA-dragerschap wordt automatisch ook onderzoek gedaan naar CPB-dragerschap.

Patiënten die beroepsmatig in contact komen met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens

 • Patiënten die beroepsmatig in contact komen met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (zoals bijvoorbeeld veehouders, dierenartsen).

Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2022

kchl-01-th.jpg
De Pre-analytische module (PAM) neemt werk uithanden van analisten