DCSLaboratoriumonderzoek › Uitslagen › Laboratorium - Uitslagen

Laboratorium - Uitslagen

De uitslagen van de onderzoeken worden meestal digitaal (via edifact-postbusnummer) toegestuurd aan de aanvrager. Soms wordt een uitslag op papier verstuurd.

Doorbelgrenzen

Bij sterk afwijkende uitslagen wordt telefonisch contact opgenomen met de aanvrager van het onderzoek. Er zijn afspraken gemaakt bij welke uitslagen dit wordt gedaan.

Laboratoriumgids

De Medische Laboratoria van het Slingeland Ziekenhuis hebben een digitale laboratoriumgids.
In deze digitale labgids kan alle informatie gevonden worden over de laboratoriumanalyses die worden gedaan.
Van het type afnamebuis, de referentiewaarden, doorbelgrenzen, de analysefrequentie tot aan de kosten per analyse.

Laboratoriumgids


Vademecum microbiologie

In het Vademecum kunt u meer informatie vinden over diagnostiek, therapie en afname.


Deel deze pagina: