DCSTrombosedienst › Samenwerkingsafspraken › Trombosedienst - Samenwerkingsafspraken

Trombosedienst - Samenwerkingsafspraken

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Antistolling

Voor het  reduceren van vermijdbare bloedingen of trombose zijn er Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken (LESA) gemaakt voor de antistolling. Deze eerstelijns samenwerkingsafspraken beschrijven de taken en verantwoordelijkheden van huisarts, specialist ouderengeneeskunde, apotheker, trombosedienstarts en tandarts bij de behandeling en begeleiding van patiënten die worden behandeld met een antistollingsmiddel.
Deze samenwerkingsafspraak is opgesteld door;
  • Trombosedienst Deventer Doetinchem, locatie Doetinchem
  • De Huisartsen vereniging Oude IJssel
  • De Specialisten ouderengeneeskunde Sensire en Azora
  • De Apothekers vereniging Slingeland
  • De Tandartsen vereniging NMT afdeling oost
  • De Vakgroep Kaakchirurgie van het Slingeland Ziekenhuis
Deze eerstelijns afspraak wordt beheerd door de Trombosedienst Deventer Doetinchem, locatie Doetinchem. Eventuele aanpassingen op dit document kunnen worden doorgegeven aan de trombosedienst.
De aanpassingen worden dan ter goedkeuring voorgelegd aan een vertegenwoordiger van alle partijen die deel hebben genomen aan de ontwikkeling van dit document. Na de goedkeuring wordt het nieuwe document definitief verklaard. Het nieuwe document krijgt dan een nieuwe versiedatum.
Zonder aanpassingen is het document maximaal twee jaar geldig. Wanneer na twee jaar er geen aanpassingen zijn doorgevoerd in het document, wordt het document opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan alle partijen. Wanneer alle partijen het document goed hebben bevonden, krijgt het document een nieuwe versiedatum, die maximaal twee jaar geldig is.
De coördinerende rol voor het versiebeheer, ligt bij de Trombosedienst Deventer Doetinchem, locatie Doetinchem.

LESA's:

Deel deze pagina: