Overslaan en naar de inhoud gaan

Functieonderzoek - Cardiologie

Gepubliceerd op: 02 mei 2022

-Deze tekst is bestemd voor verwijzers-

Aanvragen onderzoek

Cardiologische onderzoeken die kunnen worden aangevraagd door 1e lijns verwijzers van buiten het ziekenhuis:

 • Rust ECG
  (voor leeftijd < 16 jaar kan geen rust ECG worden aangevraagd, dan verwijzen naar de kinderarts)
 • Cardiale echo
 • Inspannings ECG/fietstest

Exclusiecriteria voor aanvragen inspanninsgs ECG

 • Verdenking acuut coronair syndroom (zie criteria hieronder) al of niet met afwijking op het rust-ECG;
 • Manifest hartfalen;
 • Uitstroombelemmering linker kamer zoals ernstige aortaklepstenose of obstructieve cardiomyopathie, zich uitend in een systolisch hartgeruis;
 • Ernstige hypertensie (systolisch >200mmHg of diastolisch >110mmHg) al of niet gepaard met vermoeden aortapathologie (aneurysma);
 • Andere cardiale of pulmonale pathologie die het uithoudingsvermogen belemmeren en de complicatiekans verhogen: acute myocarditis, recente longembolie of trombose, verdenking ventriculaire of andere levensbedreigende ritmestoornissen;
 • Afwijkingen die een goede beoordeling van het inspanningsECG belemmeren, zoals een linkerbundeltakblock of het syndroom van Wolf-Parkinson-White op het rust-ECG;
 • Patiënt is reeds onder behandeling bij een cardioloog.

Criteria voor het acuut coronair syndroom

 • AP die optreedt in rust;
 • Recent ontstane AP (korter dan 2 maanden voor presentatie), die ernstig is (bij normale dagelijkse activiteiten), of frequent optreedt (meer dan 3 episodes per dag);
 • Crescendo AP (vaker, ernstiger, langduriger of bij minder inspanning optredend dan voorheen en minder goed reagerend op nitraten);
 • AP die optreedt binnen 2 weken na een hartinfarct of na een percutane coronaire interventie.

Aanvraagformulieren

 • Rust ECG: aanvraagformulier  'Aanvraag voor elektrocardiogram' 
  (code 10055870000345). 

Dit aanvraagformulier is te bestellen via deze website.

Het aanvraagformulier voor cardiale echo of inspannings ECG is te bestellen via: k.veenhuizen@slingeland.nl

Locatie

Alle onderzoeken worden uitgevoerd op de functieafdeling Cardiologie.
Patiënten kunnen zich bij de balie van de polikliniek Cardiologie melden (routenummer 58).

Afspraak maken

Voor een cardiale echo en inspannings ECG / fietstest wordt vanuit de huisartspraktijk een afspraak gemaakt bij de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (0314) 32 9703 (huisartsennummer).

Het aanvraagformulier wordt (beveiligd) gemaild naar de polikliniek Cardiologie cardiologie.poli@slingeland.nl 

Voor een rust ECG hoeven patiënten geen afspraak te maken.
Ze kunnen zich hiervoor op werkdagen melden bij de balie van de polikliniek Cardiologie.
Tijden: van 08.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.30 uur.

Specialisten

De cardiologen: 

 • Dhr. E.O.F. (Edwin) van Gorselen
 • Dhr. dr. R.M.G. (Rutger) Jansen
 • dhr. dr. J. (Jeroen) Jaspers Focks
 • mevr. E.E.G. (Simone) Loonstra, chef de clinique
 • Dhr. S. (Sjoerd) Reinders
 • Dhr. dr. D.A.A.M. (Dirk) Schellings
 • Mevr. A. (Astrid) Schultz 
 • Dhr. F.J.J. (Frank) Smeele
 • Dhr. dr. W.F. (Willem) Terpstra

De cardiologen zijn bereikbaar via telefoonnummer (0314) 32 9703 (huisartsennummer).

Uitslagen

Een cardioloog beoordeelt de resultaten van de onderzoeken en brengt de aanvragend arts daarvan op de hoogte.
De uitslagen van de onderzoeken worden digitaal (via edifact) toegestuurd aan de aanvrager.
Als tijdens het onderzoek blijkt dat sprake is van grote cardiale afwijkingen dan wordt de patient onder behandeling genomen.

Contact

Polikliniek Cardiologie:

Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2022

kchl-01-th.jpg
De Pre-analytische module (PAM) neemt werk uithanden van analisten